malaysiakini logo
story-image
mk-logo
新闻
控方申请并审滥权与洗钱罪,慕尤丁律师抗议
May 26, 2023 11:53 AM
更新: 3:57 AM
ADS
总检察署昨天入禀法庭,申请将前首相慕尤丁的四项滥权控罪和三项洗钱控罪的案件合并审理。

这三项洗钱控罪涉及超过2亿3200万令吉。

副检察司旺沙鲁丁(Wan Shaharuddin Wan Ladin)今早在吉隆坡地庭,通知这项最新的案件进展。Unlocking Article
Unlocking Article
查看评论