malaysiakini logo
story-image
mk-logo
新闻
巫统严惩抗命沙议员,冻结副首长沙赫米党籍6年
Mar 18, 2023 3:33 PM
更新: 3:33 PM
ADS
沙巴第三副首长沙赫米因为之前违反党命,坚决支持首长哈兹兹,违反巫统党纪,结果遭到冻结党籍长达6年。


Unlocking Article
查看评论