malaysiakini logo
story-image
mk-logo
新闻
安华允缩小内阁,削减部长薪资
Nov 25, 2022 5:08 AM
更新: Dec 2, 2022 1:58 PM
ADS

新任首相安华再次承诺,比较前任首相依斯迈沙比里,他所领导的内阁规模将缩小。

“内阁规模肯定会比较小。”

Unlocking Article
查看评论