malaysiakini logo
story-image
mk-logo
新闻
慕尤丁今早觐见元首一句钟
Jun 9, 2021 1:21 AM
更新: 3:35 AM
ADS

首相慕尤丁今早在觐见国家元首约一个小时后,于早上9点左右离开国家王宫。

《马新社》报道,慕尤丁是在今早7点50分抵达王宫,觐见国家元首。

Unlocking Article
查看评论